Monday, 03/08/2020 - 21:47|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ HUY TẬP 1

Khối 3 tham quan trải nghiệm tại Tiểu đoàn CHPB 52