Friday, 05/06/2020 - 03:19|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ HUY TẬP 1

Khối 3 tham quan trải nghiệm tại Tiểu đoàn CHPB 52