Saturday, 25/05/2019 - 02:19|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ HUY TẬP 1

Khối 3 tham quan trải nghiệm tại Tiểu đoàn CHPB 52