GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: 46 Phan Tất Thông - Phường Hà Huy Tập - Thành phố Vinh - Nghệ An

Email :  c1hahuytap1.vinh@nghean.edu.vn

Điện thoại :0912743292

I. Ban giám hiệu:

1. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân - Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ

    Trình độ chuyên môn: ĐHSP
2. Đ/c Trần Thị Châu Hà - Hiệu phó, PBT Chi bộ
    Trình độ chuyên môn: ĐHSP


II. Cơ cấu tổ chức:

+ Chi bộ Đảng: 22 đảng viên

+ Công đoàn: 58 đoàn viên công đoàn

+ Chi đoàn thanh niên: có 8 đoàn viên.

+ Liên đội thiếu niên: có 455 đội viên và 667 nhi đồng

III. Quy mô số lớp/ học sinh:

- Tổng số lớp: 26; Tổng số học sinh: 1122 HS; bình quân: 43,2 HS/ lớp.

- 100% học sinh được học 2 buổi/ ngày; HS bán trú: 1046 HS.

- Khối 1: 6 lớp : 251HS; Khối 2: 4 lớp với 162 HS; Khối 3: 6 lớp : 254 HS;

Khối 4: 5 lớp : 223 HS ; Khối 5: 5 lớp : 232 HS.

IV. Cơ sở vật chất:

   Trường có 25 phòng học cho 26 lớp học cả ngày( 1 lớp đang học ở phòng hội đồng); 1 phòng học Ngoại ngữ; 1 phòng Tin học (có 28 máy vi tính);

    Các phòng làm việc và phòng chức năng: phòng Hiệu trưởng; phòng Hiệu phó; phòng chuyên môn; phòng thư viện, thiết bị; phòng Hội đồng, phòng Đội TN; phòng tài vụ; phòng bảo vệ; phòng y tế.